About Me

My photo
No Matrik UPSI: D20102042539, No IC: 681005-10-5132

Lagu


Saturday, 3 December 2011

Penyediaan Ruang Di Pra-SekolahPENGENALAN
Dalam pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan , pengurusan ruang adalah satu perkara yang penting dalam melaksankan pengajaran dan pembelajaran di kelas . . DAlam penyediaan aktiviti , guru perlu mengambilkira ruang dan pusat pembelajaran khusunya untuk menyediakan aktiviti kelas dan kumpulan . Dalam menjalankan aktiviti , murid memerlukan ruang yang mencukupi dan sesuai untuk bergerak bebas dan berinteraksi dengan bahan yang disediakan. Ruang yang disediakan perlulah lengkap dan kondusif agar dapat merangsang pembelajaran murid .
Ruang pembelajaran merangkumi keseluruhan premis prasekolah . Ruang ini merangkumi :
a.       Ruang pengajaran dan pembelajaran
b.      Ruang luar kelas
c.       Ruang dapur
d.      Ruang bilik air
     PUSAT-PUSAT PEMBELAJARAN
A)    PUSAT BAHASA DAN KOMUNIKASI
(Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)

Pusat Bahasa dan komunikasi diwujudka untuk membolehkan muid;

-          Meningkatkan kemahiran berkomunikasi
-          Mempertingkatkan interaksi dengan bahan ( gambar , bahan maujud , carta , model , bahan cetakan dan lain-lain)
-          Menambah dan mengukuhkan perbendaharaan kata ,
-          Memupuk sikap sayangkan bahan bacaan
-          Menanam minat membaca
-          Mengembangkan kemahiran membaca dan menulis
-          Membina keyakinan diri .

 Pusat Bahasa dan Komunikasi

B)    PUSAT KEROHANIAN DAN MORAL

Pusat Kerohanian dan Moral menyediakan persekitaran yang membolehkan murid :

-          Memupuk semangat cintakan agama
-          Memupuk nilai dan akhlak yang baik
-          Menyedari adanya Tuhan sebagai pencipta alam
-          Memupuk seamangat cintakan Negara .

Pusat Kerohanian dan Moral terdiri daripada dua jenis ruang , iaitu Ruang Pendiikan Agama     Islam dan Ruang Pendidikan Moral.
Ruang Pendidikan Agama Islam 
Tujuan diwujudkan pusat ini adalah untuk :
-          Memupuk semangat cintakan agama dan perpaduan
-          Memupuk nilai dan akhlak yang baik .
-          Menyedari adanya Tuhan sebagai pencipta alam


C)    PUSAT KOGNITIF
(Asas Sains dan Matematik)
Pusat kognitif embantu menyediakan situasi pembelajaran yang bertujuan untuk :
-          Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang proses sains dan matematik
-          Meningkatkan pengetahuan tentang konsep pranombor , asas nombor dan asas sains
-          Meningkatkan kemahiran proses sains seperti membuat pemerhatian , pengelasan, perbandingan dan menjalankan ekperimen.
-          Meningkatkan kemahiran berfikir dan proses sains seperti seperti :

Ø  Memerhati
Ø  Mengelas
Ø  Menyelesaikan masalah
Ø  Menjalankan eksperimen
Ø  Membuat ramalan

Pusat Kognitif

D)    PUSAT KREATIVITI DAN ESTETIKA
(Pendidikan seni dan Pendidikan Muzik)

Susun atur dan peralatan serta bahan dalam pusat ini membolehkan murid :
-          Mengecam danmembezakan pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan , bunyi alam semula jadi dan bunyi alat muzik.
-          Menikmati muzik melaui :
Ø  Alat muzik/genderang
Ø  Alat ciptaan sendiri
Ø  Alam sekitar
-                          Melahirkan dan meningkatkan daya kreativiti serta imaginasi
-                          Menjalankan penerokaan pelbagai bahan semulajadi dan kitar semula
-                          Menjalankan penerokaan konsep tekstur , saiz , warna dan bentuk .
-                          Menghasilkan sesuatu rekaan atau ciptaan pelbagai bahan .

Pusat Kreativiti dan Estetika

E)     PUSAT TEKNOLOGI
  Pusat ini diwujudkan bagi membolehkan muri:
1.                      Menggunakan pelbagai peralatan teknologi
2.                      Memperolehi maklumat
3.                      Berinteraksi dengan bahan teknologi untuk belajar mengikut kemampuan sendiri
4.                      Memperkaya pengalaman pembelajaran.

Pusat teknologi

F)     PUSAT MANIPULATIF
 Pusat ini diwujudkan bagi membolehkan murid:
1.                    Meninngkatkan koordinasi motor halus
2.                    Menumpukan aperhatian dan meningkatkan ketekunan
3.                    Menggunakan kemahiran baerfikir bagi menyelesaikan masalah
4.                    Melahirkan imaginasi dan kreativitiG)   PUSAT MAIN PERANAN
       Pusat main  peranan boleh diwujudkaaan di ruang dalam kelas.aktiviti main peranan yang dijalankan         
       membolehkan murid:

1.      Menjalankan aktiviti sendiri
2.      Berinteraksi dan berkomunikasi
3.      Mengalami suasana seperti rumah, klinik kedai dan lain-lain
4.      Melahirkan emosi, minat dan bakat.
5.      Melakonkan cerita berdasarkan pengalaman
6.      Memupuk nilai murni
7.      Melahirkan semangat perpaduan anatara kaum


RUANG  DAPUR

Ruang dapur tebahagi dua:
a)Ruang penyediaan makanan
-aktiviti memasak
-Aktiviti mencuci peralatan
-Bimbingan kepada murid untuk menyediakan makanan dan minuman
-Bimbingan kepada muarid mengemas peralatan dapur


b.Ruang makan
- Ruang makan perlu diwujudkan bagi membolehkan murid.
  1.      Makan di tempat yang disediakan
  2.      Dibimbing cara menghidang makanan dan minuman
  3.      Dibimbing cara mengemas ruang makan
RUANG BILIK AIR


(Tandas lelaki dan perempuan)
Ruangbilik air diwujudkan bagi membolehkan murid:
1.      Mengamalkan kebersihan diri dengan betul
2.      Mengamalkan kebersihan tandas sebelum dan selepas digunakan.
3.      Mengetahui catra menggunakan air secara berkhemah.


 Tandas di dalam bilik prasekolah


RUANG LUAR KELAS                      
                          
A. RUANG BERKEBUN
B. RUANG PERMAINAN LUAR
Alat permainan luar disediakan bagi membolehkan murid:
1.      Meningkatkan kemahiran motor kasar
2.      Mendisiplinkan diri semasa menggunakannya
3.      Menjadi prihatin kepada aspek keselamatan

Permainan Luar

6 comments:

 1. Salam cikgu,sangat berguna dan mohon share maklumat dan gambar yang sgt cantik,tq

  ReplyDelete
 2. salam cikgu..mohon share mklumat n gmbr..sbgai rujukan...tq ...sngat cantik

  ReplyDelete
 3. mohon share maklumat dan gambar.. sangat2 bermanfaat

  ReplyDelete
 4. Thank you for all the information about Pusat Pembelajaran.

  ReplyDelete